7 Reasons your child should train BJJ (Brazilian Jiu Jitsu)  

kids bjj


1. Self-Defense

BJJ is a martial art, teaching techniques to defend yourself. Training helps to build the reflexes to deal with dangerous situations. BJJ gives confidence to a child to stand up for themselves and fight back if needed.

 1. การป้องกันตัวเองแบบ BJJ เป็นศิลปะการต่อสู้และเทคนิคการสอนเพื่อป้องกันตัวท่านเอง การฝึกสอนจะช่วยให้สร้างแรงสะท้อนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อันตราย โดย BJJ ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่เด็กยืนได้ด้วยตนเองและต่อสู้กลับในกรณีที่จำเป็น

2. Self-Confidence

As children develop some skills in BJJ, their confidence gets a big boost. They become more self-assured and confident. The BJJ classes offer encouragement for a child to achieve BJJ goals. This confidence can extend outside of the gym and into all areas of life.

 2. ความมั่นใจในตนเอง  ในขณะที่เด็กกำลังพัฒนาทักษะบางอย่างจากการฝึก BJJ ความมั่นใจของเด็กจะกระตุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก เด็กๆ จะรู้สึกวางใจในตัวเองและมีความมั่นใจ ชั้นเรียน BJJ เป็นการส่งเสริมให้กำลังใจเด็กให้บรรลุเป้าหมายของ BJJ ซึ่งความมั่นใจเหล่านี้สามารถขยายวงกว้างออกไปภายนอกโรงยิมและสู่การใช้ชีวิตภายนอกอย่างครอบคลุม

3. Belts and Ranking

Belts and rankings are a public recognition among peers for the student’s effort and progress. BJJ ranking system helps teach children to set goals and achieve them, to work hard and have focus.

3. สายและการจัดอันดับ สายและการจัดอันดับเป็นการยอมรับโดยทั่วไปในกลุ่มผู้ฝึกเพื่อให้ทราบถึงความพยายามและความก้าวหน้าของเด็ก ระบบการจัดอันดับของ BJJ ช่วยฝึกสอนเด็กให้ตั้งเป้าหมายและให้บรรลุถึงเป้าหมาย เพื่อให้ฝึกอย่างหนัก และมีจุดโฟกัสของเป้าหมาย

4. Discipline

BJJ offers a child discipline from the start to the end. They are able to have fun but at all times they must respect the coach and each other. The classes offer a level of discipline that can help all children to learn. The benefits of learning discipline will apply in all areas of the children’s lives.

4. ระเบียบวินัย  BJJ ช่วยให้เด็กมีวินัยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด เด็กสามารถได้รับความสนุกสนาน แต่ตลอดเวลานั้นเด็กๆ จะต้องให้ความเคารพผู้ฝึกสอนและให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ชั้นเรียนต่างๆ มีระดับของระเบียบวินัยที่สามารถช่วยให้เด็กๆ ทุกคนได้เรียนรู้ ประโยชน์ของการได้เรียนรู้ระเบียบวินัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กได้

5. Weight Control

Childhood obesity is a global epidemic and diabetes is a real problem for children.

BJJ classes include warm-up calisthenics, teaching and practicing of moves as well as some active games.  The workout each child gets will not only assist in the natural development of his or her muscles but also help them build stronger Cardiovascular systems. Even in the most active of team sports such as Basketball or Soccer, children don’t get that much of a workout simply because they generally don’t play the whole game and even if they do, there are still breaks in the action.

5. การควบคุมน้ำหนัก การอ้วนเกินไปตั้งแต่เด็กนับว่าเป็นโรคที่ลุกลามไปทั่วโลก และโรคเบาหวานยังเป็นปัญหาที่แท้จริงสำหรับเด็กๆ ชั้นเรียน BJJ จะมีการวอร์มอัพ การบริหารร่างกายเพื่อให้ได้สัดส่วน การสอน และการฝึกการเคลื่อนไหว รวมทั้งเกมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วต่างๆ สิ่งที่เด็กแต่ละคนได้รับจากการออกกำลังกายไม่เพียงแค่ช่วยเหลือพัฒนาการของกล้ามเนื้ออย่างเป็นธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดมีความแข็งแรงยิ่งขึ้นไปด้วย แม้แต่กีฬาที่เล่นเป็นทีมที่ต้องใช้ความคล่องแคล่วมากที่สุดอย่างเช่นบาสเก็ตบอลหรือฟุตบอล เด็กๆ ก็ยังไม่ได้ออกกำลังกายมากนั้น เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเด็กๆ ไม่ได้เล่นตลอดทั้งเกม และถึงแม้จะเล่นตลอดทั้งเกม การเคลื่อนไหวก็จะมีหยุดพักบ้าง

6. Brazilian Jiu Jitsu isn’t about brute force, it is about control and technique

Brazilian Jiu Jitsu is practiced with the mindset that your opponent can be bigger and stronger than you, but technique can defeat this. The idea is to first master the technique, then develop the power.

6. BJJ (Brazilian Jiu-jitsu) บราซิลเลียนยิวยิตสูไม่ใช่การใช้แค่แรงและพละกำลัง แต่เป็นการควบคุมและการใช้เทคนิค บราซิลเลียนยิวยิตสูเป็นการฝึกโดยใช้ทัศนคติในการอ่านท่าทาง ซึ่งไม่ว่าคู่ต่อสู้จะตัวใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าแต่เทคนิคก็สามารถเอาชนะได้ ใช้ความคิดเป็นสิ่งที่ควบคุมเทคนิค จากนั้นค่อยพัฒนาพละกำลัง

7. BJJ is Global

Brazilian Jiu Jitsu has experienced a World Wide growth in the past 10 years unlike any other Martial Art. You can find a Jiu Jitsu school in any country in the world.

In BJJ, a student may travel to any school and they will still be practicing the same hip throw, arm lock or choke that are taught in any academy. The community is very large and very open.

 

7. BJJ (Brazilian Jiu-jitsu) บราซิลเลียนยิวยิตสูเป็นกีฬาที่มีประสบการณ์เติบโตทั่วโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ไม่เหมือนศิลปะการต่อสู้อื่นๆ ซึ่งท่านสามารถหาโรงเรียนสอนยิวยิตสูในประเทศใดก็ได้ในโลก ในการฝึกสอน BJJ นั้นนักเรียนสามารถเดินทางไปยังโรงเรียนใดก็ได้และฝึกการโยนสะโพก การล็อกแขน หรือการหายใจ ชุมชน BJJ เป็นชุมชนที่ใหญ่มากและเปิดกว้างมาก

Kids BJJ in Phuket at Phuket Top Team Gym  (Facebook Page)

Tuesday 4:30-5:30 PM

Thursday 4:30-5:30 PM

Saturday 9:30 AM

Screen Shot 2017-10-17 at 4.58.18 PM

childrens bjj phuket